IV. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

0
100

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CHỨNG NHẬN

Năm 2013

TT Tên khách hàng Sản phẩm Thời gian chứng nhận có hiệu lực Phương thức
1  Công ty Cổ phần TID  Thang máy

Năm 2014

TT Tên khách hàng Sản phẩm Thời gian chứng nhận có hiệu lực Phương thức
1  Công ty TNHH Schindler Việt Nam  Thang máy
2  Công ty Năng lượng Bình An Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
3  Công ty Cổ phần thiết bị cơ điện lạnh Thành Công Thang máy
4 Công ty TNHH TM Thành Phát Thang máy
5 Công ty TNHH Công nghệ cơ nhiệt điện và xây lắp. Bình chứa khí nén
6 Công ty TNHH Thang máy OTIS Việt Nam Thang máy
7 Công ty TNHH TM Thành Phát Thang máy
8 Công ty CP Thiết bị MEDIMAX Nồi hấp
9 Công ty TNHH Tập đoàn TM Thiết bị Thăng Long Thang  máy

Năm 2015

TT Tên khách hàng Sản phẩm Thời gian chứng nhận có hiệu lực Phương thức 
1 Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân Thang  máy
2 Công ty TNHH Tập đoàn TM Thiết bị Thăng Long Thang  máy
3 Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam Thang  máy
4 Công ty TNHH Thang máy OTIS Việt Nam Thang máy
5 Công ty TNHH Fujitec Việt Nam Thang máy
6 Công ty Cổ phần Mitech Việt Nam Cổng trục
7 Công ty TNHH kỹ nghệ Toàn Tâm Thang máy

NĂM 2016

TT Tên khách hàng Sản phẩm Thời gian chứng nhận có hiệu lực Phương thức
1  Công ty TNHH thang máy Mitsubishi Việt Nam Thang  máy Không có thời hạn Phương thức 7; Phương thức 8
2  Công ty TNHH thang máy H.P.E Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 8
3  Công ty TNHH Tập đoàn TM Thiết bị Thăng Long Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 7
4  Công ty Cổ phần thiết bị cơ điện Thành Công Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 7
5  Công ty TNHH Thang máy Otis Việt Nam Thang  máy điện và Băng tải chở người Không có thời hạn

 

 Phương thức 7
6  Công ty TNHH Hệ thống y tế Gemss Bồn chứa khí; Bình chứa khí nén Không có thời hạn  Phương thức 8
7  Công ty TNHH Thang máy Phúc Thành Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 8
8  Công ty Thang máy H.P.E Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 8
9  Công ty Năng lượng Bình An Chai chứa khí 3 năm Phương thức 5
10  Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Điện Quang Chai chứa khí 3 năm Phương thức 5

NĂM 2017

TT Tên khách hàng Sản phẩm Thời gian chứng nhận có hiệu lực Phương thức
1 Công ty TNHH Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam Thang  máy Không có thời hạn Phương thức 7
2  Công ty TNHH Thang máy Sin Việt Thang  máy điện Không có thời hạn  Phương thức 7
3  Công ty TNHH tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long Thang  cuốn Không có thời hạn  Phương thức 7
4  Công ty Cổ phần thang máy và thiết bị Alphas Việt Nam Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 7
5  Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 7
6  Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 8
7  Công ty TNHH Kone Việt Nam Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 7
8  CN Công ty TNHH Thang máy OTIS VN tại Hà Nội Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 7
9  CN Công ty TNHH Fujitec Việt Nam tại Hà Nội Thang  cuốn Không có thời hạn  Phương thức 7
10 CN Công ty TNHH Fujitec Việt Nam tại Hà Nội Băng tải chở người Không có thời hạn  Phương thức 7
11  Công ty cổ phần thang máy và đầu tư xây dựng Hoàng Hà Thang  máy Không có thời hạn  Phương thức 8

NĂM 2018

TT Tên khách hàng Sản phẩm Thời gian chứng nhận có hiệu lực Phương thức
1 Công ty TNHH Kone Việt Nam Thang  cuốn Không có thời hạn Phương thức 8
2 Công ty TNHH Kone Việt Nam Thang  máy điện Không có thời hạn Phương thức 8
3 Công ty CP thang máy và xây dựng Tài Nguyên Thang máy điện Không có thời hạn  Phương thức 8
4 Công ty CP thang máy và xây dựng Tài Nguyên Thang cuốn Không có thời hạn  Phương thức 8
5 Công ty TNHH Công nghiệp Tân Phong An Chai chứa khí Không có thời hạn Phương thức 5

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here