THÔNG BÁO GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

0
63

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I thông báo quyết định phê duyệt giá trị Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I để cổ phần hóa