CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

  23/09/2016
  •    Lãnh đạo và viên chức Trung tâm kiểm định KTAT khu vực I cam kết thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trung thực, nhanh chóng và chính xác, cung cấp các dịch vụ giám định, kiểm định có chất lượng tốt nhất, thoả mãn các yêu cầu chính đáng của khách hàng. Với tôn chỉ:

    An toàn là trên hết - chất lượng là hàng đầu

    Phong cách chuyên nghiệp - phục vụ tận tình

       Với tiêu chí hợp tác để cùng phát triển, Trung tâm kiểm định KTAT khu vực I đặt định hướng hoạt động của mình trên cơ sở quyền lợi và nhu cầu của mọi khách hàng.

       Chúng tôi luôn luôn coi trọng, giữ mối liên hệ với khách hàng trước, trong và sau khi giám định.

Bình luận