ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

  23/09/2016
  •   Ngày 10 tháng 06 năm 2016, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I tổ chức Đại hôi Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đại hội đã thành công tốt đẹp.
  •   Một số hình ảnh đại hội.

 

  •  

Bình luận