LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 2017

  20/02/2017

     Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 03/02/2016, chi bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết  hội nghị Trung ương 4 khóa XII và chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Bình luận