TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT – KHU VỰC I
Tên đầy đủ: Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I
Tên tiếng Anh: CENTER FOR TECHNICAL SAFETY INSPECTION– ZONE I

1. Ban Giám Đốc:

Q.Giám đốc: Ông Phùng Ngọc Lâm
ĐT: 024.39448652 Mobile: 0913239256
Mail: ngoclam­_kd1@yahoo.com.vn
Phó Giám đốc: Ông Vũ Ngọc Dựng
ĐT: 024.39448653 Mobile: 0903200033
Mail: vu.dung19@gmail.com
Phó Giám đốc: Ông Phạm Tôn Phong
Mobile: 0913585445
Mail: phongptkd1@yahoo.com

2. Phòng Tổ chức-Hành chính:

ĐT: 024.39438049 Fax: 024.38225401
Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thủy
Mobile: 0982379966
Mail: thuymaikd1@gmail.com

3. Phòng Kế toán-Tài vụ:

ĐT: 024.39448651
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Phúc
Mobile: 0912152199
Mail: phuc_kdat1@yahoo.com.vn

4. Phòng kiểm định thiết bị nâng-Thang máy:

ĐT: 024.39454418
Trưởng phòng: Ông Đặng Anh Trung
Mobile: 0983209960
Mail: trungkv1@gmail.com

5. Phòng kiểm định thiết bị áp lực:

ĐT: 024.38225402
Trưởng phòng: Ông Lương Văn Toàn
Mobile: 0904926695
Mail: luongvantoankd1@gmail.com

6. Phòng Đào tạo-Thử nghiệm:

ĐT: 024.39449754
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Việt Anh
Mobile: 0903205595
Mail: vietanhkd1@gmail.com

7. Trạm kiểm định chai áp lực Hải Phòng:

ĐT/Fax: 031.3576005
Trưởng trạm: Ông Trần Ngọc Trung
Mobile: 0912665253
Mail: trungkd1.hp@gmail.com

8. Thường trực phía Nam:

ĐT/Fax: 08.62963981
Địa chỉ: A75/6B/46 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Thường trực: Ông Nguyễn Đức Hiếu
Mobile: 0988366615
Mail: ndhieukd1@gmail.com

9. Văn phòng đại diện tại Lào Cai:

ĐT/Fax: 020.3832223
Địa chỉ: Số 311 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 3, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Trưởng đại diện: Ông Nguyễn Việt Anh
Mobile: 0903205595
Mail: vietanhkd1@gmail.com

Liên hệ