THÔNG TIN HUẤN LUYỆN VÀ KINH PHÍ

  11/09/2016
  • 1. Thông tin huấn luyện:
  •    a. Tại Trung tâm: Trung tâm liên tục mở các khóa huấn luyện AT, VSLĐ cho các học viên thuộc các nhóm 1, 2, 3, 4, 6 tại Văn phòng Trung tâm địa chỉ: Số 2 Ngô Thì Nhậm, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  •    b. Tại cơ sở: để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp, Trung tâm sẵn sàng tổ chức các lớp huấn luyện tại các đơn vị 
  • .Kinh phí:
  •    a. Huấn luyện tại Trung tâm: 500.000 đồng/học viên học tại Trung tâm
  •    b. Huấn luyện tại cơ sở: tùy vào số lượng học viên, địa điểm huấn luyện, khách hàng liên hệ trực tiếp để có kinh phí cụ thể.

 

Bình luận