Home Kiểm định kỹ thuật an toàn

Kiểm định kỹ thuật an toàn

V. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KTAT

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) TT Tên quy trình Số hiệu 1 Quy trình kiểm định...
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ( ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-KĐI ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Trung tâm kiểm định KTAT khu vực I ) Stt Nội dung I Phí kiểm định các máy, thiết bị,...
CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) BỘ...

I. VĂN BẢN PHÁP QUY

 1. Luật – Bộ luật lao động. – Luật an toàn vệ sinh lao động. 2. Các văn bản dưới luật – Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh...
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI

Contact Me on Zalo