TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG :

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG :
TỪ NGÀY 01/01/2022, QUÝ KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC TRUNG TÂM CẤP VÀ TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ CHỮ KÝ SỐ...
Nồi hơi thiết bị áp lực/ Boiler, pressure equipments STT Tên sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận 1 Nồi hơi, nồi đun nước nóng ( Boilers, hot water boilers ) QCVN: 01/2008/BLĐTBXH 2 Bình chịu áp lực ( Pressure vessel ) QCVN: 01/2008/BLĐTBXH 3 Bể ( xi téc ) và...
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I, BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG VIỆC CẤP CHỨNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021.

THÔNG BÁO GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I thông báo quyết định phê duyệt giá trị Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I để cổ phần hóa
Ngày 13 tháng 8 năm 2018 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 24/QĐ-BXD cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an...
Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn KVI được chỉ định hoạt động giám định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI

Contact Me on Zalo