II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

0
814
 • Các chương trình huấn luyện an toàn được Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I tổ chức gồm:
 •   I. Nhóm 1: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Nội dung:
 •   II. Nhóm 2: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Nội dung:
 •   III. Nhóm 3: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể:
 •     01. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong vận hành thiết bị chịu áp lực. Nội dung:
 •     02. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong vận hành nồi hơi.  Nội dung:
 •     03. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong vận hành hệ thống lạnh. Nội dung:
 •     04. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong vận hành bình chịu áp lực. Nội dung:
 •     05. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng các thiết bị điện. Nội dung:
 •     06. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong công việc hàn hồ quang điện. Nội dung:
 •     07. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong công việc hàn khí. Nội dung:
 •     08. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong bảo quản, sử dụng hóa chất. Nội dung:
 •     09. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong vận hành thiết bị nâng. Nội dung:
 •     10. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong vận hành xe nâng. Nội dung:
 •     13. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong tháo lắp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thang máy. Nội dung:
 •     14. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm việc trên cao. Nội dung:
 •     15. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị cơ khí. Nội dung:
 •   IV. Nhóm 4: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung:
 •    V. Nhóm 6: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Nội dung:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here