Kiểm tra không phá hủy

Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) là phương pháp kiểm tra để xác định tình trạng bề mặt và tình trạng bên trong, chiều dày vật liệu, kết cấu mà không ảnh hưởng đến thiết...
Trung tâm kiểm định an toàn mở lớp huấn luyện kiểm định viên thuộc đối tượng quản lý của Bộ Công Thương.
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI