TIN TỨC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG :

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ, CHỮ...

TỪ NGÀY 01/01/2022, QUÝ KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC TRUNG TÂM CẤP VÀ TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN VÀ GIẤY...

V. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KTAT

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của...

QUY CHUẨN VIỆT NAM CÓ LIÊN QUAN

Nồi hơi thiết bị áp lực/ Boiler, pressure equipments STT Tên sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận 1 Nồi hơi, nồi đun nước nóng ( Boilers, hot water boilers...

THÔNG BÁO ÁP DỤNG CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I, BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG VIỆC CẤP...

III. THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 1.1. Lưu đồ quá trình chứng nhận sản phẩm 1.2. Diễn giải các bước    Bước 1: Đăng ký Chứng...
Contact Me on Zalo