IV. DỊCH VỤ KĨ THUẬT AN TOÀN , THỬ NGHIỆM

0
912

Trung tâm thực hiện các dịch vụ kỹ thuật sau :

1, Kiểm định, hiệu chuẩn áp kế

2, Kiểm định, hiệu chuẩn van an toàn

3, Kiểm tra điện trở chống sét, điện trở tiếp địa, điện trở cách điện …

4, Kiểm tra kỹ thuật an toàn thiết bị

5, Lập hồ sơ lý lịch thiết bị

6, Thẩm định thiết kế, giám sát chế tạo, lắp đặt thiết bị

7, Kiểm tra không phá hủy

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here