III. DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

0
1628

DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Trích quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 03 năm 2005 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành:
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG

Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

STT Tên sản phẩm, hàng hóa Căn cứ kiểm tra
(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)
Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1 Mũ an toàn công nghiệp TCVN 6407:1998 Cục An Toàn Lao động   Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
– Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.
2 Bán mặt nạ lọc bụi TCVN 7312:2003
3 Găng tay cách điện TCVN 5586:1991
4 Ủng cách điện TCVN 5588:1991
5 Khẩu trang chống bụi TCVN 7312:2003
TCVN 7313:2003
6 Kính hàn điện TCVN 5039-90
7 Bình chịu áp lực (bình, bể, thùng, chai chứa khí, nồi hơi đun bằng điện) TCVN 6008:1995
TCVN 6153:1996 đến TCVN 6156:1996
TCVN 6290:1997
TCVN 6291:1997
TCVN 6292:1997
TCVN 6294:1997
TCVN 6295:1997
– Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1, 2, 3- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
– Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.
8 Thiết bị nâng (trừ các thiết bị thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải) TCVN 4244-86
9 Nồi hơi TCVN 6004:1995 đến
TCVN 6007:1995
TCVN 6413:1998
10 Tời chở người TCVN 4244-86;
TCVN 5862:1995 đến TCVN 5864:1995;
TCVN 4755:89;
TCVN 5206:1990 đến TCVN 5209:1990
11 Thang máy TCVN 5744:1993
TCVN 5866:1995
TCVN 5867:1995
TCVN 6904:2001
TCVN 6905:2001
12 Thang cuốn TCVN 6397:1998
TCVN 6906:2001

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here