THÔNG BÁO ÁP DỤNG CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ

0
1611

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I, BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG VIỆC CẤP CHỨNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021.