TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG :

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG :
TỪ NGÀY 01/01/2022, QUÝ KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC TRUNG TÂM CẤP VÀ TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ CHỮ KÝ SỐ...

V. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KTAT

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) TT Tên quy trình Số hiệu 1 Quy trình kiểm định...
Nồi hơi thiết bị áp lực/ Boiler, pressure equipments STT Tên sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận 1 Nồi hơi, nồi đun nước nóng ( Boilers, hot water boilers ) QCVN: 01/2008/BLĐTBXH 2 Bình chịu áp lực ( Pressure vessel ) QCVN: 01/2008/BLĐTBXH 3 Bể ( xi téc ) và...
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I, BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG VIỆC CẤP CHỨNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021.
QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 1.1. Lưu đồ quá trình chứng nhận sản phẩm 1.2. Diễn giải các bước    Bước 1: Đăng ký Chứng nhận   Tải mẫu Bản đăng ký chứng nhận theo BM.01A-TT.13 hoặc BM.01B-TT.13 điền đầy đủ các thông tin,...

THÔNG BÁO GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I thông báo quyết định phê duyệt giá trị Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I để cổ phần hóa
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI

Contact Me on Zalo