THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ, CHỮ KÝ SỐ

0
1513

TỪ NGÀY 01/01/2022, QUÝ KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC TRUNG TÂM CẤP VÀ TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ CHỮ KÝ SỐ BẰNG FILE PDF CÓ MÃ QR

Những mẫu chứng thư chứng nhận phù hợp :