Home Huấn luyện an toàn - Vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn - Vệ sinh lao động

Các chương trình huấn luyện an toàn được Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I tổ chức gồm:   I. Nhóm 1: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người quản lý phụ trách công...
1. Thông tin huấn luyện:    a. Tại Trung tâm: Trung tâm liên tục mở các khóa huấn luyện AT, VSLĐ cho các học viên thuộc các nhóm 1, 2, 3, 4, 6 tại Văn phòng Trung tâm tòa...

I. VĂN BẢN PHÁP QUY

– Bộ luật lao động; – Luật an toàn vệ sinh lao động. – Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh...
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI

Contact Me on Zalo