Home Dịch vụ kỹ thuật an toàn Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động

II. BIỂU PHÍ KIỂM TRA

THÔNG BÁO MỨC THU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA   Phí kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá bằng 0,05% giá trị lô hàng được kiểm tra nhưng:     - Mức thu thấp nhất không...
DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Trích quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 03 năm 2005 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành: DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG Phần...

I. VĂN BẢN PHÁP QUY

1. Luật:   - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa   - Luật TC, QC kỹ thuật   2. Các văn bản hướng dẫn:   - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều...
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI

Contact Me on Zalo